Category Nowość
W zawiązku z obecną sytuacją organizatorzy targów stanęli przed nowymi wyzwaniami. Branża targowa ma teraz przed sobą wiele zmian, między innymi ważne jest przygotowanie obiektów targowych do obowiązujących norm. Wprowadzamy nowe rozwiązania w zakresie organizowania przestrzeni wystawienniczej dla zwiedzających i wystawców, strefy wejścia, strefy gastronomicznej, możliwości zakupu biletów online czy rejestracji online z podziałem na poszczególne dni. Istotną zmianę stanowią zaostrzone i utrzymywane na wysokim poziomie środki bezpieczeństwa w zakresie higieny i dezynfekcji.  Przykładowe zmiany to: wyznaczenie osobnych wejść i wyjść, rejestrowanie uczestników targów, poszerzone ciągi komunikacyjne pomiędzy stoiskami wystawienniczymi, dezynfekowanie często używanych elementów infrastruktury, wprowadzenie możliwości zakupu maseczek na terenie obiektu, monitorowanie liczby osób przebywających na obiekcie, a także wiele innych. Na bieżąco śledzimy sytuację epidemiologiczną w naszym regionie oraz niezwłocznie wdrażamy wszelkie zalecenia.

Spotkania biznesowe podczas targów branżowych będą krokiem milowym w odbudowie i ożywieniu gospodarki i my – Zespół Expo Silesia – robimy wszystko, aby nadchodzący sezon targowy był dla Państwa udany i okazał się sukcesem biznesowym w tych trudnych dla wszystkich czasach.

 

Czekamy na Państwa w Expo Silesia!